ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 1. Az Általános szerződési feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Sörbolt  Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-297871; székhelye: 1039 Budapest, Attila utca 7.; Képviselője: Bakonyi Zoltán ügyvezető; adószám: 25946916-2-41, a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőknek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza. Jelen ÁSZF értelmében Megrendelő minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató a jelen honlapon (www.sorminta.hu) keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít. A Szolgáltató minden ezen honlapon keresztül forgalmazott kereskedelmi tételének értékesítésére jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, valamint a Megrendelő személyétől. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a jelen honlapon keresztül kötött szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte. Jelen Általános Szerződési Feltételek nyilvánosak. A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja, és mindent megtesz annak érdekében, illetve biztosítja azt, hogy Megrendelők ezen feltételeket a Szolgáltatóval létesülő szerződéses kapcsolat létrejötte előtt megismerjék.

 1. Megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek leírása és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek leírása tartalmazza az adott termék űrmértékét, kiszerelését, súlyát, alkoholos italok esetén alkoholfokát.

Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.

 1. Megrendelhető termékek vételára

A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, magyar forintban (HUF) feltüntetett, bruttó vételár (nettó ár + mindenkor hatályos ÁFA). A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét. Az árak az adott termék kiszerelési egységére vonatkoznak (liter, üveg vagy csomag). A Szolgáltató fenntartja a Weboldalon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a Weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítás lehetőségét, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. A megrendelés menete, a Felek közötti szerződés létrejötte

A Webáruházban történő vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú (18. életévét betöltött) Megrendelőtől fogad el. A Megrendelő a Szolgáltató weblapján található, az általa megrendelés szándékával kiválasztott terméket a kosárba helyezi, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt kiszerelési egységet (liter, darabszám). Az elérhető szállítási területről a Kosár tartalmát megtekintve tud a vásárló informálódni. A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek kiszerelési egységét, egységárát, a szállítással kapcsolatos költségeket, a Megrendelő által fizetendő bruttó végösszeget. A megrendelőlap szükséges rovatainak kitöltését követően a „Tovább a pénztárhoz” ikonra kattintva a Megrendelő leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adataival kapcsolatos valamennyi adatot. Amennyiben az adatokat a Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „Megrendelés elküldése” ikonra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben a Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy a „A kosárban X db termék van!” ablakra kattintva visszaléphet a megrendelőlaphoz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok Megrendelő által történt ellenőrzését követően, a “Megrendelés elküldése” ikonra kattintás Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre. Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, amely tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán az ajánlati kötöttség létre nem jöttéről. A Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 10 percen belül a Megrendelő által megadott e-mail címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a rendelés Megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 60 percen belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy a Megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség illetve a szerződéses kötelezettség alól. A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget. A Szolgáltató telefonon keresztül egyeztet a Megrendelővel a szállítási határidővel kapcsolatban. A Szolgáltató a Megrendelőt a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy ha nem tudja azt a rendelés visszaigazolásban megadott, várható határidőben leszállítani. Szolgáltató a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig telefonon tájékoztatja a módosult szállítási határidő megjelölésével, azzal, hogy a Megrendelő ezen Szolgáltatói tájékoztatás megérkezésekor jelezheti Szolgáltató felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni. A megrendelés fenntartásához a Megrendelő kifejezett, írásbeli nyilatkozata nem szükséges. A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő e-mail címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató a létrejött szerződéseket 6 hónapig, elektronikus formában megőrzi. A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért – például, ha a Megrendelő által megadott címen a Megrendelő nem érhető el – semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

Telefonon történő megrendelés esetén az alábbi szerződéses pontok vonatkoznak:

 • Megrendelőre: Köteles a rendelés leadásakor megadni: nevét, telefonszámát, szállítási és/vagy számlázási címét.
 • Szolgáltatóra:
  • Megrendelést csak nagykorú, hiteles szállítási címmel, telefonszámmal rendelkező személytől fogad el.
  • A rendelésfelvétel végén a kiszállítandó termékek végösszegéről a Megrendelőt tájékoztatni.
  • Köteles az esetleges kiszállítási időt érintő csúszásokról Megrendelőt rendelésfelvételkor tájékoztatni.
 1. Szállítás

Az Ügyfél által megrendelt termékek átvételének módjai:

 • Házhoz szállítással
 • Személyes átvétellel a Sörmintában nyitvatartási időben (1031 Budapest, Nánási út 47-49.)

A szállítási díjak:

 • Házhoz szállítás az előre meghatározott, és a www.sorminta.hu oldalon nyilvánosan közzétett Szállítási területen 400 forint, azaz négyszáz forint (bruttó). 5000 Ft, azaz ötezer forint értékhatárt meghaladó megrendelés esetén a házhoz szállítás díjmentes s Szállítási területen belül. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szállítási terület bővítésére és megszüntetésére.
 • Amennyiben a Szállítási területen kívülre szeretne az Ügyfél rendelni, abban az esetben a Szolgáltató egyedi díjszabást alkalmazhat. Ebben az esetben csak az ügyfélszolgálati telefonszámon lehet rendelést leadni.
 • Személyes átvétel esetén a Szolgáltató szállítási díjat nem számít fel.

A vásárlás szándékával kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató a Megrendelő által megadott szállítási címre telefonon egyeztetett időben szállítja. Ez a kiszállítási idő Szolgáltató hibáján kívül más körülmények miatt (baleset, útlezárás, terelés stb.), valamint a kiemelt kiszállítási időpontokban (mindennap 17:00-20:00 közt) megnőhet. Ezen eset fennállása esetén a Szolgáltató a Megrendelőt telefonon értesíti a kiszállítási idő meghosszabbodásáról. Megrendelőnek ilyen esetben korlátozás nélkül lehetősége van elállni a megrendeléstől és semmilyen kötelezettség vagy költség nem terheli.

A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani.

Ha a Megrendelő hibájából nem történik meg az áru átadása (a Megrendelő nem tartózkodik otthon; rossz címet ad meg; az áru ellenértékét nem tudja megfizetni; olyan telefonszámot ad meg, amelyen nem elérhető stb…), úgy az ismételt kiszállítás díját köteles megtéríteni, még akkor is, ha az egyébként ingyenes. Az ismételt kiszállítás díja: bruttó 1500 Ft, azaz ezerötszáz forint. A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét, a megrendelt termékek típusát, mennyiségét átvételekor ellenőrizni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben  gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség.

 1. Fizetés

Az alábbi fizetési módok lehetségesek:

 • Készpénzben a futárnál egy összegben
 • Bankkártyával a futárnál (banki terminálon)
 • Személyes átvétel esetén készpénzben vagy bankkártyával az üzletben

A Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig minden esetben a szállított termék feletti tulajdonjogát fenntartja.

A számla pontatlan vagy többszöri kifizetése esetén az ügyfél által kért visszautalás valamennyi költségét a Szolgáltató minden esetben felszámítja.

A Szolgáltatónak nem áll módjában bármilyen étkezési jegy, utalvány elfogadása. Ha Megrendelő csak ezen pénzhelyettesítők valamelyikével tudja a vételárat megfizetni, akkor Szolgáltató jogában áll az átadást megtagadni.

 1. Számla kiállítása

A Szolgáltató csak kiskereskedelmi tevékenységet folytat.

A Szolgáltató a Megrendelő kérésére ÁFÁ-s számlát állít ki. A Szolgáltató által kiállított számla jövedéki termékek (pl. alkoholos italok) származásának igazolására nem alkalmas, így azok tovább nem értékesíthetőek!

 1. A megrendelő elállási joga

Megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Megrendelőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Megrendelőt terhelik.
A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt, technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.
Elállás esetén Szolgáltató a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, zárjegye sérült, törött, csomagolása bontott stb.).

A Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogot a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5.§ értelmében:

 • olyan áru értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett megrendelésére állítottak elő-(például egyedi méret).
 • amely termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza (pl. frissen csapolt sör).

A Megrendelőt nem illeti meg az indoklás nélküli (abszolút vagy objektív) elállás joga a forgalmazott áruk, az élelmiszernek minősülő termékek vonatkozásában.
Az élelmiszerhigiéniai, tárolási és élelmiszerbiztonsági szabályok a Megrendelőnél való megtartásának ellenőrizhetetlensége miatt a forgalmazó a vásárlótól visszaszolgáltatott termék továbbértékesítésével a fogyasztókat veszélynek tenné ki, ezért az ilyen termékre a vásárlónak történő átadást követően az indoklás nélküli elállás kizárt.

 1. Reklamáció és jótállás

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése az ügyfélszolgálaton lehetséges, ahol a Szolgáltató rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti a Megrendelő által előadott körülményeket. A reklamáció esetén a Szolgáltató a Megrendelővel egyezteti a termék átvételének helyét és idejét. A Megrendelő a termékkel kapcsolatos szavatossági igényét csak a termék mellé minden esetben mellékelt, a Szolgáltató által a termékről kiállított számlával együtt érvényesítheti. A szavatossági határidő a termék Megrendelő részére történő átadása – jelen esetben a sikeres kézbesítés – napjával kezdődik.

Nem vonatkozik a szavatosság:

 • a nem rendeltetésszerű használatból, valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra, sérülésekre,
 • ha a Megrendelő által igazoltan átvett termék Megrendelői érdekkörben felmerült káresemény miatt megsérül vagy megsemmisül,
 • ha a terméken a Megrendelő, vagy más, nem a Szolgáltató képviseletében eljáró személy átalakítást végzett,
 • a használati útmutatóban feltüntetett olyan hibákra, amelyeket a Megrendelő ismert, és amelyekre tekintettel árengedményben részesült.

A szavatosságra a fentieken túl a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényben, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvényben, a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30) GKM rendeletben, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei: Levelezési cím: 1039 Budapest, Attila u.7., Telefon: +36 301573399 (hívható nyitvatartási időben). E-mail cím: [email protected]

 1. Adatvédelem

A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szakasza szerint jár el.

A Szolgáltató a Megrendelő által számára a megrendelés során, vagy azzal kapcsolatban megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése és a létrejött szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében kezeli, tárolja. A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatokat, a fent meghatározottaktól eltérő célból – például elektronikus hirdetés, hírlevél küldése – csak az adatkezelés céljának, az adatkezelő személyének előzetes megadásával és a Megrendelő előzetes, célhoz kötött hozzájárulásával kezeli. A Szolgáltató a Megrendelő adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben csak olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során. A Szolgáltató a mindenkori legmodernebb software és hardware eszközök alkalmazásával védi a Megrendelő által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 1. Vegyes, záró rendelkezések

A Megrendelő Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak – például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalán való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Szolgáltató és Megrendelői, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag Magyarország joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan – értékhatártól függően – a Budapesti II. és III. Kerületi  Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013.évi V. törvény), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései irányadók.